Levering nr. 5 i 2016 var en nødlevering som ble gjort på plassen utenfor Rikshospitalet. Vesla skulle inn til kontroll og Ann-Mari tok seg en rask stopp for å hente pakka på vei hjem fra Ullevål. Levering nr. 4 hadde blitt forsinket i internposten, og det var tomt for klær på vernepleierens kontor.

I 2016 ble det levert 114 hentesett fra Fra Vesla til NFI Ullevål.

Foto: (C) Hildegunn Marcussen