Tredje levering kom med vårsola, og pakka var full av litt annerledes tøy som vi håpte skulle være velegnet. Vi hadde og fått inn så mye bukser og luer at vi lot det vanke noen ekstra plagg med noen av settene.

Foto: (C) Hildegunn Marcussen