Det gikk litt trått med å få sendt av sted noe nå. Etter nyttår så var det helt tomt for strikk, også plutselig rant det inn masse. Noe av det var dessverre dukketøy, så jeg måtte nøye sortere ut det som egnet seg for premature. Annet var igjen «helt etter boka prematurtøy», så til slutt, i begynnelsen av mai nå så fikk jeg av sted årets første levering, og se hvor mye fint det ble!

Jeg håper å få av sted levering nr. 2 før skoleåret er slutt.

<3 Tusen takk til alle hjelpere! <3