Oktober nærmer seg siste dag, og vi har fått av sted årets femte levering til vernepleier ved OUS Barneklinikken på Ullevål. Derfra deler hun ut hentesettene våre til foreldre med barn på NFI der. Denne gangen ble det 20 flotte og fargerike sett. Det betyr at vi har sendt inn 100 sett hittil i år, og jeg tror vi rekker enda en levering før jul. 😀

Tusen takk til alle hjelpere! <3